Dinar zavladao: 75 odsto novih kredita u RSD

30.12.2016 14:38
slika

Narodna banka Srbije je pravovremenom i efikasnom monetarnom politikom ostvarila cenovnu i finansijsku stabilnost u 2016. godini. Izvor: Tanjug

Kako navodi NBS, to je ostvareno u uslovima izuzetne nestabilnosti i neizvesnosti u međunarodnom okruženju.

Kada je reč o osnovnom cilju NBS - činjenica je da je inflacija u Srbiji u poslednje tri godine niska i stabilna, predočavaju iz centralne banke i podsećaju da se u najnovijem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, prema ostvarenoj inflaciji Srbija nalazi u grupi zemalja koje zauzimaju prvo mesto.

"...naše ubeđenje i rešenost da na tom mestu i ostanemo potvrdjuje i odluka koju smo doneli u saradnji s Vladom Srbije - da ciljanu stopu inflacije za 2017. i 2018. godinu snizimo na 3,0 odsto, s nepromenjenim dozvoljenim odstupanjem od cilja za plus/minus 1,5 procentnih poena".

Dalje se dodaje da je Srbija na listi Indeksa ekonomskih sloboda za 2016. godinu, treću godinu zaredom ostvarila napredak u oblasti monetarne slobode, koja se odnosi se na ostvarenu stabilnost cena i procenu kontrole cena.

"Jedan od faktora koji su opredelili kretanje inflacije na niskom nivou u prethodne tri godine je relativna stabilnost kursa dinara. Očuvali smo je, i to uz minimalne troškove, uprkos velikim potresima na koje ni valute tradicionalno jakih ekonomija nisu ostajale imune", navodi se u saopštenju.

Referentna kamatna stopa u ovoj godini je, kako se podseća, dva puta snižena i nalazi se na istorijskom minimumu. NBS je time trasirala put za snažan pad kamata na dinarske kredite, koje su takođe na najnižim zabeleženim nivoima.

Učešće dinarskih kredita odobrenih stanovništvu ima konstantnu tendenciju rasta i u ovoj godini u ukupnim novoodobrenim kreditima stanovništvu više od 75 odsto je u dinarima.

"Banke su prvi put ponudile i stambene kredite u dinarima s kamatnom stopom nižom od 5,0 odsto i rokom otplate do 30 godina, što znači da postoji poverenje da će se stabilno makroekonomsko okruženje održati na dug rok", konstatuje centralna banka.

Napominjući da je uočljiv i neprekidan rast dinarskih depozita, NBS navodi da je od početka godine dinarska štednja uvećana za oko 3,8 milijardi dinara i da iznosi preko 49 milijardi dinara.

"Kraj godine obeležilo je emitovanje dinarskih obveznica Evropske banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 2,5 milijardi dinara. Da bi neko izdao dinarske hartije od vrednosti, treba da stekne poverenje u stabilnost finansijskog sistema, a Srbija je to poverenje zaslužila niskom i stabilnom inflacijom, niskim kamatama i stabilnim deviznim kursom".

Navodeći da je bankarski sistem u Srbiji stabilan i visoko likvidan, NBS ukazuje da to potvrđuju i rezultati makroprudencijalnih stres-testova, koje sprovodi tromesečno.

"Kao vrlo značajno izdvajamo i to što je jedna od pet najvećih banaka u svetu, Benk ov Čajna, došla u Srbiju gde će biti i njena centrala za Balkan i istočnu i zapadnu Evropu".

U saopštenju se takođe navodi da su vidljivi i prvi rezultati kod rešavanja pitanja problematičnih kredita koje ostaje jedan od prioriteta NBS u narednom periodu, i precizira da je njihov udeo u ukupnim kreditima smanjen za 2,4 procentna poena na 19,2 odsto na kraju oktobra u poredjenju sa krajem 2015.

"To potvrđuje da Strategija za rešavanje problematičnih kredita i relevantni akcioni planovi daju rezultate, što su nakon šeste revizije aranžmana konstatovali i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda".

Dalje se podseća da je NBS u 2016. godini sprovela i prvi stres-test sektora osiguranja u Srbiji, čiji je rezultat pokazao da bi i sektor osiguranja u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova, ostao stabilan i visoko kapitalizovan.

U ovoj godini, NBS je dala i prvu dozvolu za izdavanje elektronskog novca čime je srpsko tržište platnih usluga, prateći savremene tendencije u načinima plaćanja, postalo bogatije za novu vrstu pružalaca platnih usluga.

U saopštenju se ističe da je u 2016. zaključen značajan bilateralni valutni svop aranžman kojim je omogućena razmena nacionalnih valuta Srbije i Kine, putem pojedinačnih svop transakcija izmedju dve centralne banke.

Na taj način se eliminišu posredničke valute i kursne razlike po tom osnovu i tako stvaraju uslovi za povoljnije cene uvoza i izvoza i povećanje obima spoljnotrgovinske razmene.

"Prioriteti NBS i u 2017. godini ostaju nepromenjeni - održavanje cenovne stabilnosti i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, čime će centralna banka i u narednim godinama nastaviti aktivno da doprinosi ekonomskom razvoju zemlle i rastu životnog standarda gradjana", zaključuje se u saopštenju.

Tanjug

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ako ne želite više da primate besplatan newsletter, to uradite sa dva klika.