Koliki je tačan broj “mrtvih računa” u bankama?

08.03.2017 11:58
slika

Koliko će od 119.136 transakcionih računa preduzeća i preduzetnika, koliko ih ima kod banaka u Crnoj Gori, biti izbrisano zato što su njihovi vlasnici prestali da postoje, trebalo bi da se zna uskoro, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke.

Iz ove institucije su objasnili da je ovoliki broj računa bio na kraju februara u Centralnom registru transakcionih računa koji vodi Centralna banka. CBCG je 27. februara ove godine usvojila dopunu odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa, kojom su pružaoci platnih usluga, između ostalog, dužni da ukinu transakcione račune korisnika platnih usluga bez zahtjeva, ako je on prestao da postoji kao pravni subjekt.

Nakon uparivanja podataka iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) i iz Centralnog registra transakcionih računa pokazaće se tačan broj ovih računa koje treba ukinuti na osnovu odluke Centralne banke objasnili su iz Centralne banke u odgovoru na pitanje ima li procjene koliko će računa biti izbrisano. Iz CBCG su pojasnili da se izmjena odluke odnosi isključivo na banke, jer trenutno u Crnoj Gori samo one otvaraju transakcione račune. Rok za ukidanje računa je mjesec od dobijanja podataka.

Pružaoci platnih usluga dužni su da transakcione račune koje vode na ime pravnih lica i preduzetnika koji se u Centralnom registru privrednih subjekata ne vode pod bilo kojom oznakom ili se vode pod oznakom “obrisan ili “likvidiran ukinu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema podataka koje im o tim pravnim licima i preduzetnicima dostavi Centralna banka –
objasnili su našoj redakciji iz ovog regulatora.

Cilj izmjene odluke je da se dobije realnija slika o stvarnoj vrijednosti blokiranih računa, kao i o broju računa o platnom prometu. Podsjetimo da je u Crnoj Gori po posljednjim podacima u blokadi bilo 15,53 hiljade preduzeća i preduzetnika za 623,7 miliona eura. Broj blokiranih je, po tadašnjim podacima CBCG bio veći za 0,65 odsto nego u decembru prošle godine.

Koncentracija duga je bila relativno velika, tako da deset najvećih dužnika učestvuje sa 13,78 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je bilo blokirano 85,95 miliona eura. Oko 36,7 odsto blokade, ili 229,24 miliona otpada na 50 najvećih dužnika.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,95 hiljada dužnika, čija je blokada iznosila 71,3 miliona, a duže od godinu je 13,59 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano 552,4 miliona eura.

Građani imaju 1,3 miliona računa

Građani imaju 1.326.517 aktivnih transakcionih računa, rečeno je našoj redakciji iz CBCG uz pojašnjenje da se radi o podacima od 28. februara ove godine. Njihovi računi neće biti kontrolisani.

“Ova odluka CBCG se ne odnosi na fizička lica već samo na korisnike platnih usluga koji su prestali da postoje kao pravni subjekti”, pojasnili su iz CBCG.

Pobjeda

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ako ne želite više da primate besplatan newsletter, to uradite sa dva klika.