Stupio na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača

29.07.2014 10:09
slika

Dugo najavljivani Zakon o zaštiti potrošača počeo je da se primjenjuje od 22. jula, šest mjeseci nakon donošenja. Iako donosi dosta novina i garantuje veću zaštitu kupaca, jedno pravilo se nije promijenilo - ko želi bezbjednu trgovinu mora da se upozna sa svojim pravima.

Edukacija građana je i dalje osnova zaštite, a novi, sa evropskim pravilima uklađen zakon će pomoći da makar na proizvodima koji sadrže genetski modifikovane organizme (GMO) to će morati da bude istaknuto tako da će potrošač znati šta kupuje.

Za uslugu popravke ili održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 40 eura, trgovac je dužan da ispostavi potrošaču ponudu sa specifikacijom opisa radova, potrebnog materijala i djelova za popravku.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović rekao je da je novost i to da će trgovci koji pružaju usluge distribucije i snabdijevanje električnom energijom, gasom, toplotom i vodom, prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja groblja i sahranjivanja i ostale usluge od javnog interesa morati prije utvrđivanja cijena da traže mišljenje organizacija za zaštitu potrošača koje imaju ovlašćenje za podnošenje kolektivne tužbe.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ako ne želite više da primate besplatan newsletter, to uradite sa dva klika.